Ansioluettelo

Koulutus:

Korkeakouluopinnot
2003 – 2007 Yhteiskuntatieteiden maisteri
Tampereen yliopisto
Pääaine: Sosiaalityö kokonaisarvosanalla 5 (erinomaiset tiedot). Gradu arvosanalla M.
Sivuaineet:
Opettajan pedagogiset opinnot 39 opintoviikkoa
Tiedotusoppi 15 opintoviikkoa
Erityispedagogiikka 7 opintoviikkoa
Muut tutkintoon sisältymättömät yliopisto-opinnot:
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus 35 opintoviikkoa
Kansainvälinen politiikka 35 opintoviikkoa
Valtio-oppi 15 opintoviikkoa
Kansantaloustiede 6 opintopistettä
Julkisoikeuden perusteet 3 opintopistettä

25.2-27.4.2010 Ryhmänohjaaja koulutus (4op)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

15.9.2008-syksy 2009

Terveystiedon perusopinnot, verkko-opintoina

25 opintopistettä
Jyväskylän, Kuopion ja Oulun yliopistojen yhteistyönä

24.10.2008-8.6.2009

Opiskelijan ohjaajana sosiaalialalla -koulutus

10 opintopistettä, ammatillinen täydennyskoulutus SosUnipol/Utopia -hanke
Yhteistyötä sosiaalialan koulutuksessa ja sen kehittämisessä – Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

18.4. 2008-13.5.2009 Tampereen seudun aikuissosiaalityön täydennyskoulutus  8 opintopistettä

Tampereen seudun aikuissosiaalityön kehittämishanke AKSELI:n ja Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus yhteistyönä

Muu koulutus
1998 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
100 opintoviikkoa
Suuntautuminen: Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Tampereen Terveydenhuolto-oppilaitos
6.1.1999- 15.5.2000 Global Action training

Operation Mobilisation

1999 Nukketeatteriseminaari
(kuinka kommunikoida kansainvälisesti)
Teri Drake

2000 Johtajakoulutus “Intensive Training”
Operation Mobilisation

2002 Hygieniapassin suorittaminen

30.11.2001- 21.4.2002 Lähetystyön esikoulutus

Suomen Lähetysseura

15.5 – 27.6.2006 Yrittäjäkurssi
Pirkanmaan TE-keskuksen tilaama, Yritysura Ky

Syksyllä 2006 YK:n vuosituhattavoitteita koskeva koulutus
3 seminaariviikonloppua
UNDP

29.3 – 10.5 2007 Strategisen ajattelun ja suunnittelun perusteet kurssi Tampereen kaupunki

8-9.10.2008 JUKO ry:n luottamusmieskoulutuksen peruskurssi 1

11-12.3.2009 JUKO ry:n luottamusmieskoulutuksen peruskurssi 2
Kielitaito:
Englanti Kiitettävä
Ruotsi Tyydyttävä

Työkokemus:

1.1.2014- Sosiaali- ja terveysalan opettaja
– 1.12.2014 alkaen Opetussuunnitelmatyön koordinointi sosiaali- ja terveysalalla
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

1.8.2012-31.12.2013 Projektipäällikkö Tampereen seudun ammattiopisto TREDU/Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (virkavapaalla opettajan työstä lukuvuosi 2012-2013)
– Nappiparisto – vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen, 1.8.2012-30.10.2013, OPH
– Työssäoppimisen laajentamisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke, 1.1.2010-7.4.2014, OPH
– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen opas koulutuksen järjestäjille 1.8.2012-31.12.2013, OPH
– Työpaikalla tapahtuvan oppimisen oppaan sähköisen sisällön työstäminen 10.6.2013-31.12.2013, OPH
Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

1.8.2009-31.12.2012 Sosiaali- ja terveysalan opettaja, projektipäällikkö
– Ammattipeda sivuston pedagogiset toimintamallit, yksilöllisiä polkuja oppimisverkostoissa, 1.8-31.12.2012
– Pirkanmaan sotereppu -hanke 1.8.2009 – 31.5.2010 projektitoimija
– Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittaman kansainvälisen Noba2 seminaarin järjestelyt, kevät 2010
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

1.3.2008- Sosiaalityöntekijän virassa, aikuissosiaalityössä
31.7.2009 – Erityisvastuualueena päihdepalvelujen kehittäminen
– Ennalta ehkäisevän päihdetyön läänin yhdyshenkilö
– Yhdyshenkilönä syyttäjänvirastoon, kriminaalihuoltoon ja sovittelutoimistoon
Kangasalan kunta

1.9.2006-31.1.2008, koulutuspalvelut

1.3.2014-  Kustannus

Yrittäjänä
 FACE training center
Suurimmat yhteistyötahot:
– Cimson Oy (työvoimapoliittisten aikuiskoulutusten tuntiopettajana 1.9.2006 alkaen)
– Eximia Oy (sosiaalityön valmennuskurssin opettajana toimiminen, lähihoitajien koulutuksen opettajana toimiminen Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksessa ja osastosihteerien koulutuksen opettajana Amiedussa)

1.9.2007- 31.1.2008Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Pirkanmaalla
 Cimson Oy (työsuhteessa)

30.8.2007 – 9.6.2008 Sivutoiminen tuntiopettaja
Hoitotyön, ensihoidon ja fysioterapian koulutusohjelmat
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
19.6 – 28.7.2006, Sosiaalityöntekijän viransijaisena lapsiperhepuolella
31.7 – 4.8.2006 Tampereen kaupungin läntinen sosiaaliasema

16 – 22.8.2006 Sosiaalityöntekijän työt
Tampereen kaupungin Hatanpään sosiaaliasema

Kevät 2006 Sosiaalityön valintakokeeseen valmentavan kurssin opettajana sekä 40 -sivuisen teoriakoosteen valmistamisen
Eximia Oy

20.6 – 28.8.2005 Sosiaalityöntekijän työt
Tampereen kaupungin Tammela keskus

23.3.2004 – 12.5.2005 Koulukuraattorin sijaisuuksia
Tampereen Normaalikoulu

Kesät 2002, 2003, 2004 Organisoijana ja vetäjänä Operaatio Tie -projektissa
(7- hengen nuorten ryhmä)

1.12.2002-3.1.2004 Lähihoitajan sijaisuuksia
 Koukkuniemen vanhainkoti

3.9.2001- Lastensuojelulain alaisena tukihenkilönä
Tampereen kaupunki

1.8.2001- 15.11.2002 Apulaisjohtajana, lähihoitajana
English Daycare Sunshine Oy

20.11.2000- 8.4.2001 Lähihoitajana työskentely vanhainkodissa
 Tuulikkikoti Oy

2000 – Esiintymistaidon kouluttaminen erilaisissa tapahtumissa

Julkaisut:
2014 Sielun porteilla – kastepisarvoita iholla. Omakustanne.

2012 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous. Edita

2012 eAmmatillinen kasvu ja ohjaus hoitotyössä. SanomaPro

2011 Lähihoitajana yhteiskunnassa oppikirja. Edita.

2006 ”Lamasta luovuuteen. Rukouksessa on voimaa 1990 -luku” teoksessa Kummulta näkyy kauas. Suomen Lähetysseura ry.

1997 Runoja teoksessa Kirja Rippilapselle. Gummerus.

Luottamustoimet
1.9.2012 – Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan jäsen

1.1.2013 – Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunnan jäsen

1.12.2010 – 31.12.2012

Tampereen kaupungin avopalvelujen johtokunnan puheenjohtajana

1.8.2008 – 31.7.2009 JUKO ry:n varaluottamusmiehenä, Kangasalan kunta

2007 – 2009 Pikassos Oy:n hallituksen jäsen,
(2008-2009 varapuheenjohtajana)
Tampereen kaupungin edustajana

2009 – Pikassos Oy:n hallituksen varajäsen
Tampereen kaupungin edustajana

2007 – 2008 Tampereen kaupungin laitoshoidon johtokunnan varajäsen

1.10 .2006- 28.2.2009 Tampereen käräjäoikeuden lautamiehenä

Luottamustoimet järjestö- ja yhdistystoiminnassa
2011 Kristillisdemokraattien liikkuvana neuvottelijana hallitusneuvotteluissa

1.1. 2011- KD Pirkanmaan piirin varapuheenjohtaja

2010 KD Tampereen paikallisosaston johtokunnan sihteeri

1.1 – 31.12.2007 Suomen Kristillisdemokraattien Pirkanmaan piiri ry:n toiminnanjohtajana

1.1-21.11.2007 Tampereen kristillisdemokraattien valtuustoryhmän sihteerinä

2006 – 2007 Kristillisdemokraattien Tampereen paikallisosaston nuorisojaoksen puheenjohtajana

2007 Kristillisdemokraattien Tampereen paikallisosaston johtokunnan jäsen

1.3. 2006 – TAMK työelämäjakson ohjausryhmän jäsen “Opettajien 28.11.2007 työelämäjakso sekä ohjaus”
AKAVA Pirkanmaan edustajana

2006 Kristillisdemokraattien (KD) nuorten varapuheenjohtajana
– KD puoluehallituksen jäsen
– Osallistuminen ASEM6 -konferenssiin

1.1 – 30.4 2006 KD nuorten osa-aikainen järjestöpäällikkö

2006 KD Pirkanmaan piirin tiedotusryhmän jäsen

2005 – 2006 AKAVA Pirkanmaan aluetoimikunnan aluesihteerinä
– Vastuualueena myös internet sivujen ylläpito sekä tiedotus
– Vastuussa AKAVA Pirkanmaan opiskelija foorumista
– Päävastuu Tampereen yliopistolla järjestetyn tilaisuuden ”Opiskelijasta tulevaisuuden yrittäjäksi” järjestämisestä
– Osallistuminen Pirkanmaan AKAVA:n, STTK:n ja SAK:n yhteistyötapaamisiin AKAVAn edustajana

2004 – 2005 Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry:n hallituksen jäsen, vastuualueena kansainväliset asiat
– Edustin Suomen sosiaalialan opiskelijoita Kyproksella toukokuussa 2005 järjestetyssä “Social work 2005 ” seminaarissa

Syksy 2005 Talentian lehtineuvostossa TASO ry:n edustajana

2005 Tampereen yliopiston kristityt opiskelijat Pilke ry:n puheenjohtajana

2004 – 2005 Globaali sosiaalityö ry:n hallituksen jäsen
– Järjestin seminaarin “Maahanmuuttajanaisen arkea Suomessa”
– Maailmanparantajat opintopiiristä vastaaminen
Muuta:

2014 Miehen Tie -näytelmän käsikirjoitus ja ohjaus, Birgitan teatteri
1998 – Pantomiimiesityksiä ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa

1998- Puhujana ympäri Suomea erilaisissa tilaisuuksissa

Vuonna 2000 Nukketeatteriesitysten esittäminen kouluissa kahden kuukauden ajan

Kansainvälinen kokemus
Joulukuu 2004 – Vierailin Intiassa Tampereen yliopiston ryhmän kanssa tammikuu 2005 evaluoimassa Ulkoministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöprojektia Tharin autiomaassa

Toukokuu 2004 Opintomatkan järjestäminen sosiaalialan opiskelijoille Pietariin
6.1.1999 – 15.5.2000 Lähetys,- kehitysyhteistyö
(Australia, Uusi-Seelanti ja Aasian eri maat)
MV Doulos
– Esiintyminen kansainvälisissä illoissa
– Toimin kirjoittajana lehdessä Cherry Red

Olen matkustanut yli 40 maassa
ATK – taidot
Word, Open office, Excel, Tixel, Effica, Moodle, Kurre, Primus, Wilma, wiki -sivut, Live Meeting, Internetin yleiskäyttö ja Internet -sivujen ylläpito.

Muut taidot
Koulutustaidot

Vahva organisointi- ja johtamiskyky

Projekti ja kehittämistyössä vaadittava osaaminen

Erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen (kuten luokkaopetus, työelämäyhteistyö, verkkolähtöinen opetus, etäopetus)

Tietoa ja kokemusta monista kulttuureista ja eri maiden elinoloista

Järjestöosaaminen sekä hallitustyöskentelyn ja kokouskäytäntöjen osaaminen

Ajokortti B
Harrastukset
Luonnossa liikkuminen: sienestys, marjastus, vaellus

Urheilu; nykyään kuntourheilu, aikaisemmin harrastin kilpahiihtoa ja kilpajuoksua

Öljyväreillä maalaaminen

Kirjoittaminen

Valokuvaus

Matkustaminen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s