Lähihoitajana yhteiskunnassa

Lähihoitajana yhteiskunnassa on tärkeä perusteos lähihoitajaopiskelijalle. Kirja tarjoaa tietoa muun muassa sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä, alan lainsäädännöstä, suunnitelmallisesta asiakastyöstä ja asiakastyön menetelmistä, työelämän taidoista ja yrittäjyydstä. Kirja esittelee suomalaisen yhteiskunnan toimintaa aina kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista julkisiin palveluihin ja päätöksentekoon.

lahihoitajana-yhteiskunnasssa

Kirja on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti vastaamaan 1.8.2015 voimaan tulevaa määräystä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteita, tukien osaamisperusteista oppimista ja osaamista. Kirjaan on sisällytetty konkreettisia esimerkkejä siitä, miten opiskelija voi näyttää osaamistaan työelämässä ammattiosaamisen näytön yhteydessä.

Uudistetussa teoksessa on huomioitu muuttuneet lainsäädännöt, suositukset sekä sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden näkymät lähihoitajan, asiakkaan ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kirja on myös oiva työväline aikaansa seuraavalle opettajalle ja jo työelämässä toimivalle ammattilaiselle.

Voit ostaa kirjan täältä.

Lukija-arvosteluja voit lukea täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s