ABC opettajan aineisto

Ammattilaisen ABC -oppikirjan opettajan sähköinen aineisto sisältää erilaisia kirjan lukuihin pohjautuvia kokeita, ryhmätehtäviä ja yksilötehtäviä sosiaali- ja terveysalan opintoihin. Joissakin kokeissa ja tehtävissä on tarkoitus hyödyntää oppikirjaa. Tällöin tuetaan opiskelijan oppimista koetilanteessa ja varmistetaan, että opiskelija on perehtynyt kyseiseen aiheeseen. Kokeisiin ja tiettyihin tehtäviin on tehty valmiit ratkaisut.

Kokeita voi hyödyntää myös tehtävinä. Niitä voi käyttää joko oppitunnilla tai antaa kotiläksyiksi. Joukossa on myös muutama enemmän pelityyppinen tehtävä. Ne tukevat asiatiedon omaksumista ja antavat vaihtelua oppitunnin kulkuun. Tehtävät tukevat sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoon sisältyvien yhteiskunnallisten asioiden, työelämätietouden sekä yrittäjyyden omaksumista ja syventävät Ammattilaisen ABC -oppikirjan käyttöä.

Oppilaitoslisenssi kattaa aineiston vapaan käytön oppilaitoksen sisäisessä suojatussa ja rajatussa verkossa lisenssin voimassaolon ajan. Lisenssi sisältää aineiston mahdollisen päivityksen, joten oppilaitoksella on aina käytössään aineiston viimeisin versio. Aineistoa ei saa myydä, vuokrata, levittää tai jakaa edelleen, ja sen muu kuin opetuskäyttö on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.

Oppilaitoslisenssi on toistaiseksi voimassa oleva kestotilaus. Laskutuskausi on yksi vuosi. Vuosilisenssin hinta määräytyy oppilaitosyksikön aloittavien opiskelijoiden määrän mukaan. Tilauksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa seuraavan laskutuskauden laskun saapumisesta.

Voit ostaa opettajan aineiston täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s