Opettajan aineisto

Lähihoitajana yhteiskunnassa -oppikirjan opettajan sähköinen aineisto sisältää erilaisia kirjan lukuihin pohjautuvia kokeita, ryhmätehtäviä ja yksilötehtäviä. Joissakin kokeissa on tarkoitus hyödyntää oppikirjaa kokeen tekemisen yhteydessä. Tällöin tuetaan opiskelijan oppimista koetilanteessa ja varmistetaan, että opiskelija on perehtynyt kyseiseen aiheeseen. Toisissa kokeissa taas asian (kuten lähihoitajan velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus) muistaminen nähdään niin tärkeäksi, että opiskelijan täytyisi kyetä tekemään koe käyttämättä kirjaa apunaan. Kokeisiin ja osaan tehtävistä on valmiit ratkaisut.

Kokeita voi hyödyntää myös tehtävinä. Niitä voi käyttää joko oppitunnilla tai antaa kotiläksyiksi. Joukossa on myös muutama pelityyppinen tehtävä. Ne tukevat asiatiedon omaksumista ja antavat vaihtelua oppitunnin kulkuun. Tehtävät tukevat lähihoitajan tutkintoon sisältyvien yhteiskunnallisten asioiden omaksumista ja syventävät Lähihoitajana yhteiskunnassa -oppikirjan käyttöä.

Aineiston käyttöoikeus on henkilökohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen, jakaminen ja levittäminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Aineistoon ei sisälly päivitystä.

Lisenssi on toistaiseksi voimassa oleva kestotilaus. Laskutuskausi on yksi vuosi. Tilauksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti kahden viikon kuluessa seuraavan laskutuskauden laskun saapumisesta.

Voit ostaa opettajan aineiston täältä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s